Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, Servisi kullanırken bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve açıklanması konusundaki politika ve prosedürlerimizi açıklar ve sizin gizlilik haklarınızı ve yasaların sizi nasıl koruduğunu size anlatır.

Kişisel verilerinizi, Servisi sağlamak ve iyileştirmek için kullanıyoruz. Servisi kullanarak, bu Gizlilik Politikası’na uygun olarak bilgi toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz.

Yorum ve Tanımlamalar

Yorum

Büyük harfle başlayan kelimeler, aşağıdaki koşullar altında tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlamalar, tekil veya çoğul olarak görünse de aynı anlamı taşırlar.

Tanımlamalar

Bu Gizlilik Politikası’nın amacı için:

 • Hesap, Servisimize erişim sağlamak için sizin tarafınızdan oluşturulan benzersiz bir hesabı ifade eder.
 • İş Ortağı, bir tarafı kontrol eden, kontrol edilen veya ortak kontrol altında bulunan bir varlık anlamına gelir; “kontrol”, yönetim kurulu üyelerinin veya diğer yönetici yetkililerinin seçiminde oy kullanma hakkına sahip olan hisselerin, öz sermaye payının veya diğer oy kullanma hakkına sahip menkul kıymetlerin %50 veya daha fazlasının sahibi olmayı ifade eder.
 • Şirket (bu Anlaşma’da “Şirket”, “Biz”, “Bizim” veya “Bizim” olarak anılacaktır) Fikirgaraj’a atıfta bulunur.
 • Çerezler, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza, mobil cihazınıza veya diğer herhangi bir cihaza yerleştirilen ve birçok amaç arasında web sitesindeki gezinme geçmişinizin detaylarını içeren küçük dosyalardır.
 • Ülke şu şekilde anlam kazanır: Türkiye
 • Cihaz, bir bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Servise erişebilen herhangi bir cihazı ifade eder.
 • Kişisel Veri, kimliği belirlenmiş veya belirlenebilir bir bireyle ilgili herhangi bir bilgiyi ifade eder.
 • Servis, Web sitesine atıfta bulunur.
 • Servis Sağlayıcı, Şirket adına verileri işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Servisi kolaylaştırmak, Şirket adına Servisi sunmak, Servisle ilgili hizmetler sunmak veya Servisin nasıl kullanıldığını analiz etmek için Şirket tarafından istihdam edilen üçüncü taraf şirketleri veya bireyleri ifade eder.
 • Kullanım Verileri, otomatik olarak toplanan verileri ifade eder, ya Servisin kullanımı tarafından üretilir ya da Servis altyapısı tarafından üretilir (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi).
 • Web Sitesifikirgaraj.com.tr adresinden erişilebilen Fikirgaraj blog’u ifade eder.
 • Siz, Servisi erişen veya kullanılan bireyi ifade eder veya uygulanabilir olan kişi adına Servisi kullanan veya erişen şirketi veya diğer yasal varlığı ifade eder.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Kullanılması

Toplanan Veri Türleri

Kişisel Veriler

Servisimizi kullanırken sizden sizinle iletişime geçmek veya sizi tanımlamak için kullanılabilen belirli kimlik tespit edilebilir bilgileri sağlamanızı isteyebiliriz. Kimlik tespit edilebilir bilgiler, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerebilir:

 • Kullanım Verileri

Kullanım Verileri

Kullanım Verileri, Servisi kullanırken otomatik olarak toplanır.

Kullanım Verileri, örneğin, Cihazınızın İnternet Protokol adresini (IP adresi), tarayıcı türünü, tarayıcı sürümünü, ziyaret ettiğiniz Servis sayfalarını, ziyaret tarihi ve saati, bu sayfalarda geçirilen süreyi, benzersiz cihaz tanımlayıcılarını ve diğer teşhis verilerini içerebilir.

Mobil cihazınızı veya diğer cihazlarınızı kullanarak Servise eriştiğinizde, mobil cihazınızın türü, mobil cihazınızın benzersiz kimliği, mobil cihazınızın IP adresi, mobil cihazınızın işletim sistemi, kullandığınız mobil İnternet tarayıcısının türü, benzersiz cihaz tanımlayıcılarını ve diğer teşhis verileri dahil olmak üzere belirli bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz.

Ayrıca, Servisimize eriştiğinizde veya Servise mobil cihazınız aracılığıyla eriştiğinizde tarayıcınızın veya mobil cihazınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.

Takip Teknolojileri ve Çerezler

Servisimizdeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri saklamak için Çerezler ve benzeri takip teknolojilerini kullanıyoruz. Kullanılan takip teknolojileri, bilgileri toplamak ve izlemek ve Servisimizi iyileştirmek ve analiz etmek için işaretler, etiketler ve komut dosyaları içerebilir. Kullandığımız teknolojiler şunları içerebilir:

 • Çerezler veya Tarayıcı Çerezleri. Bir çerez, Cihazınıza yerleştirilen küçük bir dosyadır. Tarayıcınıza tüm Çerezleri reddetmesini veya bir Çerez gönderildiğinde bildirmesini talimat verebilirsiniz. Ancak, Çerezleri kabul etmezseniz, Servisimizin bazı bölümlerini kullanamayabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarınızı Çerezleri reddedecek şekilde ayarlamadıkça, Servisimiz Çerezleri kullanabilir.
 • Web İşaretçileri. Servisimizin belirli bölümleri ve e-postalarımız, örneğin, bu sayfaları ziyaret eden kullanıcıları saymamıza veya bir e-postayı açmış olanları ve diğer ilgili web sitesi istatistikleri (örneğin, belirli bir bölümün popülerliğini kaydetme ve sistem ve sunucu bütünlüğünü doğrulama) mümkün kılan web işaretçileri olarak bilinen küçük elektronik dosyalar içerebilir.

Çerezler “Kalıcı” veya “Oturum” Çerezleri olabilir. Kalıcı Çerezler, çevrimdışı olduğunuzda Kişisel Bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalırken, Oturum Çerezleri, web tarayıcınızı kapattığınızda silinir.

Aşağıda belirtilen amaçlar için Hem Oturum Hem de Kalıcı Çerezleri kullanıyoruz:

 • Gerekli / Temel Çerezler Tür: Oturum Çerezleri Yürütülen: Biz Amaç: Bu Çerezler, Web Sitesi aracılığıyla sunulan hizmetlere erişim sağlamak ve Web Sitesi’nin bazı özelliklerini kullanmanıza olanak tanımak için gereklidir. Kullanıcıları kimlik doğrulamak ve kullanıcı hesaplarının dolandırıcılık kullanımını önlemeye yardımcı olurlar. Bu Çerezler olmadan istediğiniz hizmetler sağlanamaz ve bu Çerezleri yalnızca size bu hizmetleri sağlamak için kullanırız.
 • Çerez Politikası / Bildirim Kabul Çerezleri Tür: Kalıcı Çerezler Yürütülen: Biz Amaç: Bu Çerezler, kullanıcıların Web Sitesi’ndeki çerez kullanımını kabul edip etmediğini belirler.
 • İşlevsellik Çerezleri Tür: Kalıcı Çerezler Yürütülen: Biz Amaç: Bu Çerezler, Web Sitesi’ni kullanırken yaptığınız seçimleri hatırlamamıza izin verir, örneğin giriş bilgilerinizi veya dil tercihinizi hatırlamak. Bu Çerezlerin amacı size daha kişisel bir deneyim sunmak ve Web Sitesi’ni her kullandığınızda tercihlerinizi yeniden girmeniz gerekmeyecek.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi ve çerezlerle ilgili seçenekleriniz için lütfen Çerez Politikamızı veya Gizlilik Politikamızın Çerezler bölümünü ziyaret edin.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı

Şirket, Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:

 • Servisimizi sağlamak ve sürdürmek için: Servisimizin kullanımını izlemek dahil, Servisimizin kullanımını izlemek dahil.
 • Hesabınızı yönetmek için: Servisin bir kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek. Sağladığınız Kişisel Veriler, kayıtlı bir kullanıcı olarak size sunulan farklı Servis işlevlerine erişim sağlayabilir.
 • Bir sözleşmenin ifası için: satın aldığınız veya Servis aracılığıyla Bizimle yaptığınız diğer sözleşmeler dahil olmak üzere, ürün, mal veya hizmet satın alma sözleşmesinin geliştirilmesi, uygunluğu ve yerine getirilmesi.
 • Sizi iletişim kurmak için: Sizinle e-posta, telefon görüşmeleri, SMS veya diğer elektronik iletişim biçimleri aracılığıyla iletişim kurmak, güncellemeler veya bilgi iletişimleri hakkında mobil uygulama bildirimleri (gerektiğinde veya uygundur).
 • Sizinle paylaşmak için haberler, özel teklifler ve daha önce satın aldığınız veya sorguladığınız ürünlere, hizmetlere ve etkinliklere ilişkin genel bilgiler dahil olmak üzere size sunduğumuz diğer benzer ürünler, hizmetler ve etkinlikler hakkında genel bilgiler sağlamak (bu tür bilgileri almayı reddetmediyseniz).
 • Taleplerinizi yönetmek için: Bize yöneltilen taleplerinizi karşılamak ve yönetmek.
 • İş Devri için: Bilgilerinizi, Bizim hizmet kullanıcılarımız hakkındaki Kişisel Veri arasında yer aldığı varlıkların tamamının veya bir bölümünün başka bir şirkete devri dahil olmak üzere, varlıklarımızın tamamının veya bir kısmının birleşme, devralma, yeniden yapılandırma, yeniden düzenleme, tasfiye veya benzeri bir işlemi gerçekleştirmek veya değerlendirmek için kullanabiliriz.
 • Diğer Amaçlar için: Bilgilerinizi diğer amaçlar için kullanabiliriz, veri analizi, kullanım eğilimlerini belirleme, tanıtımlarımızın etkililiğini belirleme ve Servisimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, pazarlamamızı ve deneyiminizi değerlendirme ve iyileştirme dahil.

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz:

 • Servis Sağlayıcılar ile: Servisimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için kişisel bilgilerinizi Servis Sağlayıcılar ile paylaşabiliriz, Sizi iletişime geçmek için.
 • İş Devri için: Kişisel bilgilerinizi, Şirket varlıklarının tamamının veya bir bölümünün başka bir şirkete devri dahil olmak üzere, şirket varlıklarımızı başka bir şirkete devretmek, şirket varlıklarımızın tamamının veya bir kısmının birleşme, şirket varlıklarımızın tamamının veya bir kısmının birleşme, devralma, finansman veya başka bir işlemi müzakere sırasında veya sırasında paylaşabilir veya aktarabiliriz. veya başka bir şirket.
 • İş Ortakları ile: Kişisel bilgilerinizi size belirli ürünler, hizmetler veya promosyonlar sunmak için İş Ortaklarımızla paylaşabiliriz.
 • Diğer kullanıcılar ile: Kişisel bilgilerinizi diğer kullanıcılarla paylaştığınızda veya diğer kullanıcılarla kamusal alanlarda etkileşimde bulunduğunuzda, bu tür bilgiler tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilir ve dışarıda kamusal olarak dağıtılabilir.
 • Onayınız ile: Kişisel bilgilerinizi başka bir amaçla paylaşmak için onayınızı alabiliriz.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Şirket, Kişisel Verilerinizi bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Kişisel Verilerinizi yasal yükümlülüklerimize uygun olarak saklamaya devam edeceğiz (örneğin, uygulanabilir yasalara uygun olarak verilerinizi saklamamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulamak dahil.

Şirket, ayrıca İçsel analiz amaçları için Kullanım Verilerini saklayacaktır. Kullanım Verileri genellikle daha kısa bir süre için saklanır, ancak bu veri güvenliği güçlendirmek veya Servisimizin işlevselliğini iyileştirmek veya bu verileri daha uzun süre saklamamız yasal olarak gerekiyorsa bu süreçlerin dışında bırakılabilir.

Kişisel Verilerinizin Transferi

Bilgileriniz, Kişisel Veriler dahil, Şirket’in işletme ofislerinde ve işleme dahil olan tarafların bulunduğu diğer herhangi bir yerde işlenir. Bu, bu bilgilerin, veri koruma yasalarının sizin yargı alanınızdan farklılık gösterebileceği devletiniz, eyaletiniz, ülkeniz veya diğer yönetim yetkilerinizden dışarıya aktarılabileceği ve sürdürülebileceği anlamına gelir.

Bu Gizlilik Politikasını kabul etmeniz ve böyle bir bilgiyi sunmanız, bu transferi kabul ettiğinizi gösterir.

Şirket, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikası’na uygun olarak işlendiğinden emin olmak için gerekli olan tüm adımları atacaktır ve Kişisel Verileriniz, verilerinizin güvenliği ve diğer kişisel bilgilerinizin güvenliği dahil olmak üzere yeterli kontrollerin bulunmadığı bir organizasyona veya bir ülkeye aktarılmayacaktır.

Kişisel Verilerinizi Silme

Sizden topladığımız Kişisel Verileri silme veya silme konusunda yardım isteme hakkınıza sahipsiniz.

Servisimiz, Servis içindeki belirli bilgileri silme yeteneği sunabilir.

Kişisel bilgilerinizi istediğiniz zaman hesabınıza giriş yaparak, varsa, hesap ayarlarınızı ziyaret ederek veya bize sağladığınız Kişisel Bilgileri düzeltme veya silme talebiyle iletişime geçerek güncelleyebilir, düzeltebilir veya silebilirsiniz. Bununla birlikte, yasal bir yükümlülüğümüz veya yasal dayanak noktamız olduğunda belirli bilgileri saklamamız gerekebileceğini unutmayın.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

İşlemler

Şirket, bir birleşme, satın alma veya varlık satışı içinde yer alıyorsa, Kişisel Verileriniz aktarılabilir. Kişisel Verileriniz aktarılmadan önce ve farklı bir Gizlilik Politikasına tabi hale gelmeden önce size bildirimde bulunacağız.

Kolluk kuvvetleri

Belirli durumlarda, Şirket, yasaya uygun bir şekilde veya kamu otoriteleri tarafından geçerli taleplere yanıt olarak Kişisel Verilerinizi açıklamak zorunda kalabilir.

Diğer yasal gereklilikler

Şirket, böyle bir eylemin gerekli olduğuna inanıyorsa, Kişisel Verilerinizi şunlar için açıklayabilir:

 • Bir yasal yükümlülüğe uymak
 • Şirketin haklarını veya mülkünü korumak ve savunmak
 • Servis ile ilgili hatalı işlem olasılığını önlemek veya araştırmak
 • Servis kullanıcılarının veya kamunun kişisel güvenliğini korumak
 • Hukuki sorumluluğa karşı koruma sağlamak

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden iletişim veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir yöntemleri kullanmaya çalışırken, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Çocukların Gizliliği

Servisimiz 13 yaşın altındaki kişilere hitap etmez. Bilerek 13 yaşın altındaki kişilerden kişisel kimlik bilgileri toplamıyoruz. Eğer bir ebeveyn veya vasip iseniz ve çocuğunuzun bize Kişisel Veri sağladığını fark ederseniz, lütfen bize ulaşın. Eğer 13 yaşın altındaki birinden Kişisel Veri topladığımızı fark edersek ve ebeveyn onayını doğrulama olmadan 13 yaşın altındaki birinden Kişisel Veri topladığımızı fark edersek, bu bilgiyi sunucularımızdan kaldırmak için adımlar atarız.

Bilgilerinizi işlemek için yasal bir dayanak olarak rızaya dayanmamız gerekiyorsa ve ülkeniz ebeveyn onayı gerektiriyorsa, bu bilgiyi toplamadan önce ebeveyninizin onayını alabiliriz.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Servisimiz, tarafımızca işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısına tıklarsanız, sizi o üçüncü tarafın sitesine yönlendirecektir. Her ziyaret ettiğiniz site için Gizlilik Politikasını gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Üçüncü taraf sitelerinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve herhangi bir üçüncü taraf sitesinin içeriğinden, gizlilik politikalarından veya uygulamalarından sorumlu değiliz.

Bu Gizlilik Politikasının Değişiklikleri

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Yeni Gizlilik Politikasını bu sayfada yayınlayarak sizi değişikliklerden önce e-posta ile bilgilendireceğiz ve bu Gizlilik Politikası’nın üstünde “Son güncelleme” tarihini güncelleyeceğiz.

Değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce sizi e-posta veya Servisimizde belirgin bir bildiri ile bilgilendireceğiz ve bu Gizlilik Politikası’nın bu sayfada yayınlandığı tarihi güncelleyeceğiz.

Değişiklikleri gözden geçirmeniz önerilir. Bu Gizlilik Politikası’ndaki değişiklikler, bu sayfada yayınlandıkları anda yürürlüğe girer.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz:

 • E-posta: info@fikirgaraj.com.tr
Başa dön